Westerkaap

Stedeplan en Contactgegevens

Eigenaren VvE: Beheer door Stedeplan (vanaf 1-1-2016)

 • Voor financieel, administratief en technisch beheer  contactpersoon Michael Stroomer telefoon 020- 3031806 tijdens kantooruren.; per email: m.stroomer@stedeplan.nl.
 • Calamiteiten
  Stedeplan is voor  technische calamiteiten te bereiken tijdens kantooruren op 020- 3377 909  en  vanaf 17.30 uur en in de weekenden op 020-4858219  (365 dagen per jaar).
  Wij verzoeken u om bij het melden van de calamiteit buiten kantooruren aan te geven dat uw VvE WK2 bij Stedeplan in beheer  is . Wij verzoeken u het calamiteitennummer  buiten kantooruren enkel te bellen wanneer deze niet tot de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag) kunnen wachten.
 • 2019 Welkomstbrief Westerkaap 2 – Stedeplan met informatie voor de leden.
 • Technische commissie
  Bellen naar 020 7600 191  voor lekkage, liftstoring, buitendeuren en speedgate (garage). Dit is het nummer van de technische commissie VvE WK2. In de voice mail je telefoon nummer vermelden waarop kan worden teruggebeld!
 • In een aantal gevallen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de firma’s zoals vermeld in de Servicekaart.
  Indien het uw eigen woning (privé) betreft kunt uw deze firma’s ook gebruiken maar dan WEL onder de vermelding dat het om een privé reparatie gaat.
 • Parkeerpas defect of verloren;  meld dit aan: bestuur@westerkaap1.nl  onder vermelding van naam, adres, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. De kosten voor een neiuwe parkeerpas bedragen € 50,=

Huismeester

 • Ramazan Tad 06-33662409  email: huismeesterwesterkaap@gmail.com.
  Zie voor meer gegevens over de huismeester bij Algemene zaken tab Huismeester

Algemeen:

 • Afval: grofvuil en volle containers kunt u melden op 14020 of naar Amsterdam.nl/afval.
 • Politie: Buurtregisseur Raymond Rietmeijer: raymond.rietmeijer@politie.nl Algemeen telefoonnummer 0900 – 8844
 • Haven Amsterdam ( klachtenlijn): 020-523 46 66 ( van 09.00-17.00)
 • Horeca overlast: 020-42 14 567 of 14020
 • Overlast te water: 14020
 • Meldingen of  klachten over openbare ruimte:
  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare-ruimte-en-overlast/

Huurders Ymere Wonen:

 • Reparatieverzoeken en meldingen van huurders Yver beheer storingsnummer: telefoonnummer 088-000 89 00 ( lokaal tarief).