Westerkaap

Huismeester en Technische commissie

Huismeester Westerkaap 1 en 2

Met ingang van 1 augustus 2023 is Hans van Es onze nieuwe huismeester. U kunt hem bereiken op 06 – 33 66 24 09 of via email: huismeesterwesterkaap@gmail.com.

Hans van Es

Hans van Es

De huismeester is elke werkdag aanwezig van 08.30-13.30 uur. Hans werkt vanuit zijn kantoor in de Coffijboomstraat.

Spreekuur: elke maandag en donderdag van 08.00-08.30 uur.

Mocht u de huismeester nodig hebben, probeert u hem dan zoveel mogelijk te bereiken tijdens zijn werkuren. Hij is belast met het dagelijks beheer en toezicht op het gebruik van de gebouwen en de gemeenschappelijke ruimten.
Dat betekent in de praktijk o.a. het volgende:

 • Houdt toezicht op de wijze van bewoning en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.
 • Spreekt indien nodig bewoners aan op ongewenst woongedrag.
 • Houdt toezicht op de glasbewassing, signaleert schoonmaakbehoeften en voert incidenteel zelfkleine schoonmaakwerkzaamheden uit.
 • Houdt toezicht op het aanbieden en afvoeren van huisvuil en neemt indien nodig contact op met de  stadsreinigingsdienst.
 • Signaleert technische gebreken, neemt contact op met het betreffende onderhouds- of installatiebedrijf en stelt de VvE beheerder hiervan op de hoogte.
 • Ontvangt aannemers, leveranciers, maakt hen wegwijs en ziet toe op hun werkzaamheden en urenregistratie.
 • Verricht preventieve werkzaamheden en voert eenvoudige technische reparaties uit in dealgemene ruimten zoals het vervangen van lampen, het gangbaar houden van het hang- en sluitwerk, afstellen van drangers etc.
 • Beheert de sleutels van de algemene ruimten.
 • Onderhoudt contact met de beheerder van de stallingsgarage en beheert het camerasysteem.
 • Neemt actie bij calamiteiten, zelfstandig dan wel in overleg met de eigenaar(s) en/of
 • instanties.
 • Geeft informatie, verwijst, beantwoordt vragen van bewoners en registreert klachten. Neemt
 • indien nodig, hierover contact op met het bestuur van de VvE.

Technische commissie WK2
Bij technische storingen kan worden gebeld naar 020 7600 191  (dit is het nummer van de technische commissie VvE WK2) waarbij de beller een telefoon nummer in de voice mail moet vermelden waarop teruggebeld kan worden!
(Dit storingsnummer is bedoeld  daar waar misschien eenvoudig het probleem verholpen kan worden  zoals een liftstoring of  een storing aan de speedgate (garagedeur). Zie verder Stedeplan onder Algemene Zaken.