Westerkaap

Parkeerplaats en Parkeerpas

PARKEERPAS:

Parkeerpas defect of verloren;  meld dit aan: bestuur@westerkaap1.nl  onder vermelding van naam, adres, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. De kosten voor een nieuwe parkeerpas bedragen € 50,=

VERHUUR EN VERKOOP PARKEERPLAATSEN

Eigenaars die een parkeerplaats willen verhuren of verkopen  zijn verplicht deze eerst aan te bieden aan eigenaars en huurders van Westerkaap 2 (conform art. 28 van de Splitsingsakte). Dit kan via deze website. Daartoe dient u zich echter wel  geregistreerd te hebben. Na registratie ontvangt u een inlogcode.
Hoe werkt dat? Zie hiervoor  handleiding van Handleiding bewoners Westerkaap2

Voor verhuurders/verkopers:

 • U zet een bericht op deze website. Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en/of mailadres en het nummer van de aangeboden parkeerplaats. Geef aan of het om verhuur of verkoop gaat, welke huur- of koopprijs u vraagt en welke overige voorwaarden u hanteert (denk aan overdrachtsdatum, duur van de verhuur, borgsom).
 •  Alle bewoners en gebruikers die zich daarvoor hebben aangemeld ontvangen automatisch een bericht dat er een parkeerplaats wordt aangeboden.
 •  Tien dagen na het plaatsen van het bericht kunt u uw parkeerplaats aanbieden aan een huurder of koper die zich op deze website heeft gemeld. U bent verplicht daarbij de volgende volgorde te hanteren:
 •  U biedt de parkeerplaats aan, aan de eigenaar of huurder die de hoogste  prijs heeft geboden.
 •  Zijn er meerdere eigenaren en huurders die deze hoogste prijs hebben geboden , dan biedt u de parkeerplaats aan aan de eigenaar of huurder die valt onder de hoogste van onderstaande groepen:
 • Eigenaars van een woning in Westerkaap 2 die in dit complex geen parkeerplaats hebben;
 • Eigenaars van een bedrijfsruimte in Westerkaap 2 die in dit complex geen parkeerplaats hebben;
 • Eigenaars van een woning in Westerkaap 2 die in dit complex één parkeerplaats hebben;
 • Eigenaars van een bedrijfsruimte in Westerkaap 2 die in dit complex één parkeerplaats hebben;
 • Huurders of verhuurders van woningen of bedrijfsruimten in Westerkaap 2
 • Zijn er meerdere eigenaren of huurders die in dezelfde groep vallen, dan neemt u contact op met het bestuur. Het bestuur zal binnen tien dagen een loting organiseren.
 •  Indien er geen eigenaars of huurders van Westerkaap 2 zijn die belangstelling hebben getoond, of als zij een prijs bieden die ligt onder wat u heeft gevraagd en die u te laag vindt, dan kunt u de parkeerplaats aanbieden aan derden buiten het complex. Verhuurt of verkoopt u een parkeerplaats aan derden buiten het complex dan mag de prijs nooit lager zijn dan het hoogste bod van eigenaars of huurders in Westerkaap 2.
 • Na verhuur/verkoop plaats u binnen tien dagen een bericht waarin vermeld staat aan wie de parkeerplaats verhuurd/verkocht is en voor welke prijs.

Voor  huurders/kopers:

 • U zet een bericht op deze website waarin u aangeeft belangstelling te hebben in een aangeboden parkeerplaats. Vermeld daarin uw naam, adres en telefoonnummer en/of mailadres. Geef aan of het om huur en/of koop gaat, welke huur- en/of koopprijs u wilt betalen, of u een eigenaar van een woning of bedrijfsruimte bent of huurder, en of u al een parkeerplaats heeft.
 • De huur- en/of koopprijs kunt u altijd wijzigen. De verhuurder/verkoper zal uitgaan van de huur- en/of koopprijs die in uw bericht staat tien dagen na de dag waarop de parkeerplaats te huur of te koop  is aangeboden.
 • Een parkeerplaats wordt verhuurd of verkocht volgens de regels die hierboven bij verhuurder/verkoper staan vermeld (punt 3).
 •  Is een parkeerplaats niet aan u verhuurd/verkocht, dan kunt u uw bericht op de website laten staan voor een volgende aanbieding.

Controle en geschillen:

 •   Het bestuur controleert periodiek de in de berichten vermelde gegevens. Het bestuur kan eigenaren of huurders het gebruik van deze website ontzeggen indien blijkt dat gegevens niet juist zijn.
 • Indien u van mening bent dat een parkeerplaats niet volgens genoemde regels is verhuurd of verkocht, kunt u een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht aangeven of zij deze gegrond vindt.
 • Het bestuur kan bij overtreding van de hierboven genoemde regels een boete opleggen van maximaal € 25.000.

Afwikkeling:
Bij verkoop zendt de aanbieder een kopie van de getekende koopovereenkomst aan Stedeplan VvE Beheer.
De eigenaar die zijn parkeerplaats verhuurt blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de parkeerplaats en  de maandelijkse  bijdrage aan de VvE

Wij maken u erop attent dat daar, waar bovenstaande regels niet in voorzien,  de Splitsingsakte, artikel 28,  van toepassing is.

Vastgesteld door Bestuur VvE Westerkaap 2,  datum/maand/jaar