Westerkaap

Bestuur en Cies VvE

Het Bestuur  van de VvE met de taakverdeling:
Emailadres: bestuur@westerkaap2.nl

vlnr. René Grotendorst, Els Rienstra en Frank Waatjes, onder: Janny van den Meerakker, Denis Hageman, Jan Galesloot en Remmers van Veldhuizen.

René Grotendorst
Voorzitter
Lid Technische Commissie
Contactpersoon klachtencommissie
Jan Galesloot
Penningmeester
Contactpersoon huismeester en Stedeplan
Contactpersoon Kascommissie
Frank Waatjes
Secretaris
– Correspondentie 
Beheer mailbox inkomende post
Denis Hageman
Voorzitter Technische Commissie
– Contact huismeester over technische zaken
– Coördinatie technische calamiteiten
Els Rienstra
Communicatie eigenaren / bewoners
– Lid / contactpersoon welkomstcommissie
– Contactpersoon duurzaamheidscommissie
Janny van den Meerakker 
Vertegenwoordiging van Ymere
• Remmers van Veldhuizen
– Contactpersoon klachtencommissie

Westerkaap2 heeft vijf commissies van bewoners die door de algemene
ledenvergadering (ALV) zijn ingesteld. De commissies bestaan uit de volgende leden.

Technische Commissie
Telefoonnummer: 020-7600191
• Denis Hageman, voorzitter
• René Grotendorst
• Bert van der Meij
Kascommissie
• Marianne Kraaijeveld
• Digna Hiel
• Ferdinand ter Heide
Duurzaamheidscommissie
• Agaath Schoon
• Henny Westland
• Rob Versfeld
• Dick van Haaster
• Wim Hafkamp (WK1)
Welkomstcommissie
• Jaap van Riemsdijk
• Anetty Werther
• Agaath Schoon
• Els Rienstra
Klachtencommissie
• Spiros Spierendonk
• Marga Sleijser
• IJsbrand Uljee
• Jan Joost Peskens (plv)