Westerkaap

Bestuur en Cies VvE

Het Bestuur  van de VvE met de taakverdeling:
Emailadres: bestuur@westerkaap2.nl

   Remmers van Veldhuizen 

René Grotendorst
Voorzitter
Lid Technische Commissie
Contactpersoon klachtencommissie
Jan Galesloot
Penningmeester
Contactpersoon huismeester en Stedeplan
Contactpersoon Kascommissie
Frank Waatjes
Secretaris
– Correspondentie 
Beheer mailbox inkomende post
Denis Hageman
Voorzitter Technische Commissie
– Contact huismeester over technische zaken
– Coördinatie technische calamiteiten
Els Rienstra
Communicatie eigenaren / bewoners
– Lid / contactpersoon welkomstcommissie
– Contactpersoon duurzaamheidscommissie
Nicole van der Meulen
Vertegenwoordiging van Ymere
. Remmers van Veldhuizen
Specifieke taken volgen nog

Westerkaap2 heeft vijf commissies van bewoners die door de algemene
ledenvergadering (ALV) zijn ingesteld. De commissies bestaan uit de volgende leden.

Technische Commissie
Telefoonnummer: 020-7600191
• Denis Hageman, voorzitter
• René Grotendorst
• Bert van der Meij
Kascommissie
• Spiros Spierendonk
• Henny Kuijpers
• George Verberg
Duurzaamheidscommissie
• Agaath Schoon
• Henny Westland
• Rob Versfeld
• Leo Winkelhagen
• Pepijn Docter
• Koosje Docter
Welkomstcommissie
• Jaap van Riemsdijk
• Anetty Werther
• Agaath Schoon
• Els Rienstra
Klachtencommissie
• Spiros Spierendonk
• Pim de Vos
• Cees de Graaff