Westerkaap

Bestuur en Cies VvE

Het Bestuur  van de VvE met de taakverdeling:
Emailadres: bestuur@westerkaap2.nl

Bestuur VvE Westerkaap 2

René Grotendorst
Voorzitter
Lid Technische Commissie
Contactpersoon klachtencommissie
Jan Galesloot
Penningmeester
Contactpersoon huismeester en Stedeplan
Contactpersoon Kascommissie
Frank Waatjes
Secretaris
– Correspondentie 
Beheer mailbox inkomende post
Denis Hageman
Voorzitter Technische Commissie
– Contact huismeester over technische zaken
– Coördinatie technische calamiteiten
– Contactpersoon duurzaamheidscommissie
Els Rienstra
Communicatie 
– Lid / contactpersoon welkomstcommissie
Karin Jensma
Communicatie 
Mihriban Temirci
– Lid (Ymere)

Westerkaap2 heeft vijf commissies van bewoners die door de algemene
ledenvergadering (ALV) zijn ingesteld. De commissies bestaan uit de volgende leden.

Technische Commissie
Telefoonnummer: 020-7600191
• Denis Hageman, voorzitter
• René Grotendorst
• Bert van der Meij
• Jan Galesloot
Kascommissie
• Marianne Kraaijeveld
• IJsbrand Uljee
• Ferdinand ter Heide
Duurzaamheidscommissie
• Agaath Schoon
• Henny Westland
• Rob Versfeld
• Dick van Haaster
• Wim Hafkamp (WK1)
Welkomstcommissie
• Jaap van Riemsdijk
• Anetty Werther
• Agaath Schoon
• Els Rienstra
Klachtencommissie
• Spiros Spierendonk
• Marga Sleijser
• IJsbrand Uljee
• Jan Joost Peskens (plv)