Westerkaap

Update huismeester

6 juni 2016Sineke Middel

De huismeester zal vanwege ziekte niet meer terugkeren op zijn werkplek. Wij zijn druk bezig om dit probleem op te lossen, maar het zal toch wel even duren eer er een nieuwe huismeester gevonden is. Om dit probleem tijdelijk op te vangen het volgende:

Huurders van Ymere kunnen contact opnemen met de Ymere huismeesters Paul en Ron in het kantoor aan de Coffijboomstraat. Zij verzorgen ook het spreekuur op maandag en donderdag van 08.30-9.00 uur.

Particuliere eigenaren kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met de beheerder Stedeplan, 020- 33 77 909 en buiten kantooruren 7 dagen per week met het calamiteitennummer  06 14 27 67 16. Geef aan dat u lid bent van de VvE Westerkaap2 en dat Stedeplan de beheerder is.

Liftstoringen kunt u  melden via 020-7600 191 (technische cie WK2) of bij Otis 0800 0224752.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de opvolging laten wij u dat weten.