Westerkaap

Bezwaarschrift Nieges terrasvergunning

31 januari 2018Sineke Middel

Wij zijn namens een aantal bewoners bezig met een bezwaarschrift tegen de exploitatievergunning van restaurant Nieges. Kern van het bezwaar is dat wij m.n. de tijden voor de terrasvergunning veel te ruim vinden (zijn nu resp. 1.00 uur door de week en 3.00 in het weekend). Ons voorstel aan de gemeente is die terug te brengen tot resp. 23.00 en 24.00 uur.

Van u willen we graag weten of u dit bezwaarschrift mede wilt ondertekenen. U kunt uw reactie sturen naar:  vergunningnieges@gmail.com