Westerkaap

ALV 100% aanwezigheid/volmacht vereist 19 april a.s.

10 april 2018Sineke Middel

Hierbij willen wij u er nogmaals aan herinneren dat volgende week donderdag 19 april de ALV wordt gehouden van uw VVE Westerkaap II.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is uw aanwezigheid ofwel vertegenwoordiging niet alleen gewenst maar NOODZAKELIJK omdat de VVE een wijziging wenst door te voeren in de splitsingsakte. Deze wijziging betreft de verwijdering van de Mechanische Parkeer Installatie (MPI) en de ombouw naar conventionele parkeerplaatsen.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn geef dan een machtiging af aan één van uw buren of  aan het bestuur.
Er is géén limiet aan het aantal mee te nemen volmachten voor uw buren.
De bestaande splitsingsakte bepaalt dat wijzigingen alleen kunnen worden genomen in een ALV met 100% aanwezigheid en/of vertegenwoordiging.

Het bestuur VvE Westerkaap II