Westerkaap

Duurzaamheidscommissie (DC) WK2

13 oktober 2019Sineke Middel

Geachte leden van de VvE Westerkaap 2, 

Tijdens de ALV van mei jl heeft de Duurzaamheidscommissie (DC) een voorstel gedaan voor het leggen van zonnepanelen. Daar werd overwegend positief op gereageerd. Ymere was voorstander van aanleg zonnepanelen maar had nog geen beleid hoe aanschaf van zonnepanelen te realiseren.

Inmiddels heeft de DC goed contact met Ymere en werken we aan voorstellen om het plan van de zonnepanelen te realiseren. Binnenkort hoopt de DC deze voorstellen voor te leggen aan het bestuur van de VvE en als het bestuur de plannen goedkeurt zal dit voorgelegd worden aan de leden van de VvE. Mogelijk via een ingelaste vergadering.

De Duurzaamheidscommissie,
Koosje Docter, Henny Westland, Rob Versfeld, Leo Winkelhagen, Pepijn Docter en Agaath Schoon