Westerkaap

Welkomstbrief Stedeplan beheerder VvE WK2

20 december 2015Sineke Middel

Betreft Welkomstbrief Stedeplan
Contactpersoon Bas Bertens
Datum 15-12-2015
Telefoon 020-3377909
Email info@stedeplan.nl

Geachte heer / mevrouw,

Graag stellen wij ons door middel van deze brief aan u voor.
Stedeplan zal per 1 januari 2016 voor uw Vereniging van Eigenaren het administratief, financieel en technisch beheer verzorgen. Uw vaste contactpersoon is Bas Bertens, bereikbaar op het telefoonnummer 020-3377909 en/of het e-mailadres: b.bertens@stedeplan.nl. Voor al uw vragen met betrekking tot de VvE en/of het melden van (onderhouds) klachten kunt u contact opnemen met Bas Bertens.

Calamiteiten kunt u buiten kantooruren 365 dagen per jaar melden op het telefoonnummer 06-14276716. Vermeld daarbij dat uw VvE bij Stedeplan in beheer is.

Het rekeningnummer van de VvE is ongewijzigd. Het rekeningnummer is NL76 INGB 0006681467 ten name van de VvE Westerkaap 2:
– Bewoners die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven hoeven niets te wijzigen. Wij zullen per 1 januari 2016 de nieuwe servicebijdrage met bovenstaand rekeningnummer van uw rekening afschrijven.
– Bewoners die de maandelijkse servicebijdrage zelf overmaken, verzoeken wij om per 1 januari 2016 het bedrag aan te passen aan het nieuwe bedrag van de servicebijdrage (zie brief aan u van Yver d.d.27 november 2015) en bovenstaand rekeningnummer aan te houden.

Het software programma Twinq is vanaf 31-12-2015 niet meer in te zien. Daarvoor in de plaats komt ons online portaal. U kunt hier inloggen en de actuele gegevens/documenten van de Vereniging inzien.

Stuur uw e-mailadres naar info@stedeplan.nl zodat wij u de inloggegevens voor ons online portaal kunnen sturen. Wij zullen er zorg voor dragen dat alle zaken snel en adequaat worden opgepakt en afgehandeld. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking! Indien er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

STEDEPLAN
Bas Bertens

Stedeplan Postbus 51263 1007 EG Amsterdam  T 020-3377909
info@stedeplan.nl www.stedeplan.nl KvK:37158581 BTW NL821604430B01

Bijlage: Welkomstbrief Stedeplan beheerder VvE WK2