Westerkaap

Vakantie huismeester; geen vervanging

3 september 2018Sineke Middel

Door onvoorziene omstandigheden is er tijdens de vakantie van Ramazan, geen vervanging. Ook wij vinden dit heel vervelend natuurlijk. Ramazan is weer aanwezig op maandag 17 september.  Voor dringende zaken, die echt niet tot die datum kunnen wachten, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Stedeplan, b.bertens@stedeplan.nl of 020- 33 77 909

U kunt ook een mail sturen naar bestuur@westerkaap2.nl

Onze excuses voor het ongemak. Bestuur VvE Westerkaap2