Westerkaap

Update ontmanteling MPI

14 november 2018Sineke Middel

Voortgang ontmanteling MPI (Mechanische Parkeer Installatie)

Tijdens de laatste ALV van de VVE-WK2 heeft de vergadering het plan van Ymere om de Mechanische Parkeer Installatie in Westerkaap 2 te verwijderen en om te bouwen naar 18 reguliere parkeerplaatsen goedgekeurd. Ook is er gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn geen bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van het plan gestart. De notaris is begonnen met de uitwerking van aanpassingen in de splitsingsakte en de splitsingstekening. Daarnaast wordt met de aannemer het plan verder voorbereid. Binnenkort gaat Ymere in gesprek met onze technische commissie om het plan door te nemen. Als u nu meer informatie over de uitvoering wilt, kunt u contact opnemen met de technische commissie. Over het definitieve plan en de periode van de uitvoering ontvangt u later meer informatie. De verwachting is dat de uitvoering in het eerste kwartaal van 2019 plaats gaat vinden.

In de ALV is afgesproken dat Ymere inventariseert welke bewoners van Westerkaap 2, met een parkeerplaats in Westerkaap 1, hun parkeerplaats willen ‘ruilen’ naar één van de 18 nieuwe parkeerplaatsen.
Op 14 november 2018 heeft u een e-mail ontvangen van Stedeplan, onze beheerder, met daarbij een inventarisatieformulier van Ymere  betreffende een mogelijke  wisseling van plek en de daaraan verbonden kosten.

In een later stadium wordt u ook geïnformeerd over de inrichting van de geplande fietsenstalling in een deel van de vrijgekomen ruimte.  De beschikbaarheid van nieuwe parkeerplekken voor  eventueel geïnteresseerde kopers binnen onze VVE zal pas duidelijk worden na de eerdergenoemde inventarisatie en die van de behoefte aan parkeerplekken voor huurders van Ymere.