Westerkaap

Nieuw stelsel eeuwigdurende erfpacht met korting voor 01-01-2020

19 november 2019Sineke Middel

Bestemd voor eigenaren appartementen,

U heeft tot 1 januari aanstaande de mogelijkheid over te stappen op een nieuw stelsel met eeuwigdurende erfpacht met korting. U kunt dat doen door een eenmalige afkoopsom te betalen. Ook kan men kiezen om een lagere erfpachtcanon in de toekomst (na afloop van de huidige termijn) vast te leggen. Dat laatste vraagt alleen een akte bij de notaris; kost ca. € 750,-.
Rekent u er wel op dat het na aanmelding behoorlijk lang duurt voor het echt geregeld wordt, maar het recht op korting ligt dan vast.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het interessant zijn om over te stappen. Het bestuur kan hierin niet adviseren.

Informatie en aanvraag: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/

Het Bestuur WK2