Westerkaap

bellentableau namen

18 juli 2018Sineke Middel

Voor degenen die het formulier nog niet hebben ingeleverd.

Geachte eigenaar/bewoner,
Zoals afgesproken tijdens de laatste ALV van onze VVE, zal in de tweede helft van dit jaar het
‘bellensysteem’ in ons complex worden vervangen. Dit betreft zowel het bellen tableau aan de gevel
als de intercom die bij iedereen in huis hangt. Bovendien wordt de achterliggende administratie van
adressen en namen van bewoners opnieuw ingericht. De gehele operatie zal worden uitgevoerd door
de firma Totaal Veilig, die dezelfde operatie heeft gedaan bij onze buren van Westerkaap I en tevens
verantwoordelijk is voor ons camerasysteem.
Als eerste verzoeken wij u aan te geven hoe u vermeld wilt staan in het adressenbestand. Per adres
kunnen er maximaal zeven namen in het systeem worden opgenomen. De standaard hiervoor is:
achternaam, voorletters of voornaam. U wordt verzocht op het bijlageformulier de gewenste namen
voor uw adres op te geven.

Inventarisatie-Intercom-WKII juni 2018