Westerkaap

Algemene Leden Vergadering WK2 21 april 2016

10 februari 2016Sineke Middel

Het bestuur van Westerkaap2  nodigt u  graag uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 21 april a.s. Aanvang 19.30 uur. De locatie is nog onbekend. Nadere gegevens hieromtrent volgen nog.