Westerkaap

1 juli muurdoorbraak kern D (privé gedeelte)

15 juni 2016Sineke Middel

Op 1 juli a.s. zal een muur worden doorgebroken tussen de appartementen Westerdoksdijk 641 en 643. Dit geschiedt met toestemming van de VvE WK2.
Het gaat hier om een beperkte ingreep: het aanbrengen van een deurkozijn in een niet-constructieve wand. De werkzaamheden worden in één dag uitgevoerd.
De direct-omwonenden zullen door de eigenaren van deze appartementen een week ven tevoren via een brief nader worden geïnformeerd.