Westerkaap

Update Mechanische Parkeer Installatie (MPI)

8 oktober 2019Sineke Middel

De besprekingen tussen Ymere en het VVE-bestuur over de MPI zijn in een afrondend stadium. Zodra de afspraken rond zijn zal het bestuur de definitieve tekening van de inrichting van de parkeergarage op deze website zetten. Daarnaast zal er een informatiebijeenkomst belegd worden waar alle betrokkenen voor uitgenodigd zullen worden.