Westerkaap

Informatieavond Parkeerinstallatie op 9 april 2018 aanvang 19.30 uur

4 april 2018Sineke Middel

De inloop/informatieavond over de MPI installatie (parkeerinstallatie) zal worden gehouden op 9 april 2018 om 19.30 uur. De bijeenkomst is in WesterdokPoint (naast de Coffee Company).

De uitnodiging voor deze bijeenkomst heeft u per email reeds ontvangen. Mocht u geen uitnodiging hebben gehad dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van Stedeplan, Bas Bertens, telefoon 020- 3377909 tijdens kantooruren.; per email: b.bertens@stedeplan.nl.
Bas heeft de uitnodiging namens Ymere verzonden aan de leden van WK2.