Westerkaap

Voorwaarden meldplicht Bed & Breakfast

Voor het verkrijgen van toestemming om een Bed & Breakfast te beginnen dient u de  regels in acht te nemen welke in onderstaand document vermeld staan.
Toestemming-vragen-BB WK2 

Contact: bestuur@westerkaap2.nl