Westerkaap

Teken petitie tegen luchtvervuiling Westerdok e.o.

17 december 2015Digna Hiel

Allen,

De verwachte verkeerstoename en daarbij komende verdere luchtvervuiling in de omgeving van de Westerdok is een zorg. Het buurt overleg orgaan BOW (Buurt Overleg Westerdok) is er mee bezig.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente lucht metingen doet in de van Diemenstraat. De gemeente meet daar al vanaf 1999 en geeft aan dat de metingen betreffende stikstof/dioxine onder de norm zitten.
Idem voor een meetpunt aan de Ruiterkade 6 (bij de KvK).

Eea is na te zoeken op:
http://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/milieu-buitenshuis/luchtkwaliteit
en dan staat er rechts onder “Links” de link naar alle Locaties NO2 Palmes buisjes.
De meetresultaten, ook die in voorgaande jaren, kunt u vinden in het jaarverslag:
http://luchtmeetnet.nl/download/41

Dat is nog al een lijvig rapport maar als je zoekt op “RTK6” (dat is de afkorting voor de Ruijterkade 6) dan vindt je de info & meetgegevens voor dat meetpunt. Was  trouwens 43,6 microgram/m3 in 2014, dit is boven de grenswaarde van 40 microgram/m3 (maar omdat het niet aan de gevel van een woning is gemeten maar voor de KvK is het geen officieel toetspunt. De definitie van wat een officieel toetspunt is, is in de loop der jaren een paar keer veranderd, dit meetpunt bestaat al sinds 2003).

Milieu Defensie doet ook metingen in de stad. Echter, niet in de van Diemenstraat. Anne Reijnders (020-6262620) van MD vertelde dat ze momenteel 10 meetpunten in de stad hebben. Er wordt minimaal gedurende 1 jaar gemeten. In februari 2016 lopen de 10 metingen af. Ze gaan geen nieuwe metingen doen omdat overal de uitkomst van de metingen onder de norm zijn (Europese). Dus het heeft geen zin om te meten want met de uitkomst kunnen ze geen vuist maken richting gemeente/overheid. In de hele stad wordt de luchtkwaliteit overigens beter. Zij vinden het nog niet goed genoeg (want de gestelde norm is nog geen gezondheidsnorm) en gaan dus op een andere manier proberen de luchtkwaliteit te verbeteren door acties te voeren voor:
1.       Minder verkeer
2.       Schoner verkeer
3.       Er loopt een petitie https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie
4.       Lobby bij partijen
5.       Burger participatie.
Met name punt 3 en 5 is lijkt het meest effectief op korte termijn. MD gaf aan dat als zij aanklopt bij de gemeente ze snel wordt “weggehoond”. Maar als de burger aanklopt bij de gemeente dit vaak serieus wordt genomen. MD kan en wil ondersteuning geven bij de burger participatie maar heeft uw ondersteuning door ondertekening van de petitie daarvoor nodig.

Tekenen allen daarom de petitie
https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie

Met vriendelijke groet,
Digna Hiel namens BOW (Buurt Overleg Westerdok e.o.)

No Reacties