Westerkaap

Hoorzitting bezwaren openingstijden restaurant Nieges

5 april 2018Sineke Middel

Donderdagochtend 5 april j.l. was de hoorzitting van stadsdeel Centrum betreffende ons bezwaar tegen de omgevingsvergunning en de exploitatievergunning van restaurant Nieges. Wij waren met 6 bewoners aanwezig om gehoord te worden door de bezwarencommissie. Tevens waren er twee vertegenwoordigers van Nieges aanwezig en de ambtenaren die de vergunningen hebben behandeld.

We hebben toelichting gegeven op de (onduidelijke) procedure waardoor sommige bezwaren in eerste instantie niet ontvankelijk waren verklaard. Later werden de betreffende bewoners toch uitgenodigd voor de hoorzitting. We konden toelichten dat we geen enkel bezwaar tegen Nieges en het terras hebben, maar tegen de zeer ruime openingstijden. Van de kant van Nieges werd verteld dat zij sinds ons eerste persoonlijke gesprek over de geluidsoverlast (in november) nadrukkelijk de bezoekers aanspreken op hun geluidsvolume en de gasten meer zijn gaan begeleiden bij vertrek.
We hebben nu echter de wintermaanden waardoor er nauwelijks gebruik van het terras wordt gemaakt.

Wij, als bewoners, geloven niet dat Nieges met een druk terras waar soms 100 gasten zijn, de handhaving tot laat in de nacht kan waarmaken.
Kortom wij blijven bij ons voorstel de sluitingstijden van het terras fors terug te brengen.
De commissie gaat een advies aan het stadsdeel uitbrengen en dan neemt het stadsdeel een beslissing, waarvan wij op de hoogte worden gebracht.
Wanneer dit zal zijn is ons niet bekend. We zijn erg benieuwd wat het stadsdeel nu gaat doen.

Namens de bewoners
Henny Westland

No Reacties