Leefbaarheid

 

Gemeenschappelijke ruimten

In het verleden hebben wij met elkaar afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Zie ook huishoudelijk reglement Westerkaap 2. Zie tapje “Documenten”.
Ter herinnering voor een ieder zetten wij enkele afspraken nog eens op een rijtje.

 • Geeft u een feestje, houdt uw ramen gesloten.
 • Voetballen is niet toegestaan in de parkeergarage en in de gangen.
 • Binnen fietsen parkeren alleen in de privé-bergingen of in de daarvoor bestemde rekken.
 • Buiten fietsen niet parkeren tegen de buitengevel of op de stoep (alleen aan de nietjes).
 • In de parkeergarage  uw auto alleen parkeren op uw eigen parkeerplaats.
 • Auto’s niet onbeheerd bij de liften laten staan. Houd het in/uitladen zo kort mogelijk.
 • Niet tussen de auto’s doorfietsen. Fiets alleen over de rijpaden die bestemd zijn voor de auto’s.

Gebruik Speedgate en gebruik fietsingang naast Speedgate

Het niet is toegestaan met uw fiets, brommer, scooter en motoren door de grote Speedgate (toegangshek parkeergarage) te rijden.  Dit geeft storingen aan het systeem en herstel brengt kosten met zich mee. De kleine toegangsdeur is bedoeld voor voetgangers, fietsen, brommers, scooters en motoren.

Gaat u verhuizen? Dit geldt zowel voor kopers als huurders.

Vergeet dat niet de stand op te nemen van:

 •  de elektriciteitsmeter in de meterkast en geef deze stand en datum door aan uw leverancier
 •  de watermeter in de meterkast en geef deze stand en datum door aan uw leverancier.
 •  de warmtemeter bevindt zich in uw woning. Deze stand en datum van verhuizing geeft u door aan Stedeplan (voor eigenaren b.bertens@stedeplan.nl of voor huurders info@yver-vvebeheer.nl.

Rescue team

Enige tijd geleden is er een stroomstoring geweest op het gehele Westerdokseiland. Hierdoor vielen liften uit, ging de parkeergarage niet open etc. etc.

Dit heeft ons op het idee gebracht om een RESCUE TEAM samen te stellen bestaande uit bewoners. Indien er zich een calamiteit voordoet kan dit team de eerste noodzakelijke handelingen verrichten. Dit om (lange) wachttijden bij servicebedrijven te voorkomen. U moet dan denken aan het resetten van de liften, toegangsdeuren en hekken etc. Bent u een beetje handig en vindt u het leuk en nuttig om op deze manier een bijdrage te leveren, laat dit dan per email weten aan de secretaris van het bestuur:  bestuur@westerkaap2.nl

Het rescueteam bestaat uit:

 • Bert van der Meij Westerdok 820
 • Moos Bulder         Westerdoksdijk 675
 • Denis Hageman   Westerdok 830